Contact us / Cysylltwch â ni

Whether you are a band looking for a gig; or, you’re just looking for a night out: We’re happy to answer your questions. Please, call or e-mail:

Steve: 07818056599

e-mail: yseler@gmail.com

Os ydcych yn fand, chwilio am gig; neu, rydych yn edrych am noson allan: rydym hapus i ateb eich cwestiynnau. Ffoniwch neu e-bostiwch:

Steve: 07818056599

e-bost: yseler@gmail.com

Hapus i siarad Cymraeg.