About us / Amdanom ni

Unless otherwise stated: Our doors open at 7.30 pm….. Performances start between 8.30 – 9 pm….. The attached cafe is open for meals, and other yummy stuff, on Saturday nights from 7 pm until 9.30 pm for your convenience. Come and enjoy an evening with us….. it’s luvly.

In The Cellar, we like live music. So, we’ve had concerts with lots of performers and bands. There have been many performances in Welsh and English since 2005. You can find out more about this by selecting the “History” tab.

Actually: The Cellar is for musical performances: it’s our community space for gigs. But, we like more than this: we like (and endeavour to showcase) poetry and verse; theatre and song. And, of course, everyone is welcome.

You can see performances on Thursday, Friday and Saturday evenings. In The Cellar there is a bar; also, a stage, dance floor and some nice seating. You can go and have a look if you like: Select the “Photos” tab

Come and enjoy a night of fun with us.

Yn y Seler, rydyn ni’n hoffi cerddoriaeth byw. Felly, rydyn ni wedi cael cyngerddiau gyda llawer o berfformwyr a bandiau. Bu llawer o berfformiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg ers 2005. Dewiswch “Hanes” am fwy.

Mewn gwirionedd: mae’r Seler ar gyfer perfformiadau cerddorol : mae’n ein lle cymunedol ar gyfer gigiau. Ond, rydyn ni’n hoffi mwy na hyn: barddoniaeth a phennill, theatr a chân. Ac, wrth gwrs, mae croeso i bawb.

Gallwch weld perfformiadau ar nosweithiau Iau, Gwener a Sadwrn. Yn y Seler mae bar, llwyfan, llawr dawnsio a seddau neis. Gallwch fynd a chael golwg os hoffech chi: dewiswch “Lluniau” am fwy.

Dewch i fwynhau noson o hwyl gyda ni.

Hapus i siarad Cymraeg